บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

- รับสมัครพนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ True Shop...

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...